Tietoa Katiska-hankkeesta

Katiska on kehittämishanke, jossa käynnistetään Suvilahden alueen, Kaapelitehtaan toimijoiden ja Metropolia AMK:n yhteistyömalli. Tavoitteena on kehittää kulttuuripalveluiden ja median osaamisalojen koulutukseen kuuluvaa työssäoppimista ja kartoittaa alueiden työharjoittelu- sekä työpaikkojen määrä ja laatu. Hankkeessa tuetaan työnantajien mahdollisuuksia ottaa vastaan työssäoppijoita, parannetaan työpaikkaohjaamisen laatua ja osuvuutta, sekä lisätään työssäoppimispaikkaa etsivien ja paikkoja tarjoavien kohtaamisen mahdollisuuksia. Hankkeen toiminta jatkuu heinäkuulle 2019 asti.

Hankkeen toiminnalla on kolme päätavoitetta:

  • Kaapelitehtaan ja Suvilahden vuokralaisina toimivien yrittäjien, yhdistysten ja yhteisöjen työharjoittelija- sekä työvoimatarpeiden kartoittaminen
  • Työpaikkojen ja työharjoittelupaikkojen välityspalvelun luominen Kaapelin nettisivujen yhteyteen
  • Kaapelitehtaan ja Suvilahden alueiden toimijoiden tukeminen työllistämiseen liittyvien tukien ja byrokratian kanssa

Metropolian tavoitteet hankkeen toteuttajana liittyvät koulutuksen osuvuuden ja sisällön kehittämiseen. Metropolia tarjoaa monipuolisesti luovien alojen koulutusta median ja kulttuuripalveluiden osaamisalueilla, ja merkittävä osa valmistuneista tulee työskentelemään aloilla, joita Suvilahti ja Kaapelitehdas toimijoineen edustavat nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. Esimerkiksi esitys- ja teatteritekniikka, muotoilu ja vaatesuunnittelu, alueen tapahtumatuotantoon liittyvät tuotannollinen osaaminen, digitaalinen viestintä ja markkinointi jne. Alat ovat jatkuvassa muutosvirrassa, joten kontakti työelämään on ratkaisevassa roolissa koulutuksen osuvuuden ylläpidossa. Ammatilliset verkostot ja omat työelämäkontaktit ovat yhä tärkeämmässä roolissa työnhaussa, ja valtaosa saaduista työpaikoista löytyy nykyään muualta kuin TE-palveluiden kautta (Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään, Sitra 2016). Lisäksi uusia mahdollisuuksia tuo kulttuurituotannon ja media-alan rajapintaosaamisen soveltaminen muilla aloilla, mikä myös mahdollistuu Suvilahden ja Kaapelitehtaan monialaisessa yritysyhteistyöverkostossa.