Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Palkkatukea voidaan myöntää:

• Toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen

• Myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä jatkossa

Palkkatukea voivat saada:

•  yritykset
•  muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat
•  kunnat ja kuntayhtymät
•  kotitaloudet

Valtion virastolle tai laitokselle ei myönnetä palkkatukea, mutta sille voidaan osoittaa määrärahaa työttömän työnhakijan palkkaamiseen.

Muille työnantajille kuin kotitalouksille palkkatuki on veronalaista tuloa.

Palkkatuen kesto ja määrä:

TE-toimisto päättää tuen keston ja määrän tapaus kerrallaan.

•  Tukijakson pituus riippuu palkattavasta henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta.
•  Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.
•  Palkkatuen enimmäismäärä säädetään valtion talousarviossa. Vuonna 2018 enimmäismäärä on 1400 e/kk, jonka lisäksi maksetaan enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta.

Yleiset linjaukset palkkatuen vaatimuksille:

Jos työttömyys on kestänyt alle vuoden
•  tuki enintään 30 % palkkauskustannuksista
•  tukijakso enintään 6 kuukautta

 Jos työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana)
•  tuki enintään 40 % palkkauskustannuksista
•  tukijakso enintään 12 kuukautta

Jos työttömyys on kestänyt vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk:n aikana)
•  tuki enintään 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan

Lisäksi TE-toimisto käyttää tapauskohtaista harkintaa.

Yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat:

Kun yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön, tukijakson enimmäiskesto on 12 kuukautta.

Palkkatuki on 100 % aina 65 % työaikaan saakka. Enimmäismäärä on 1800 €/kk. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko seurakuntineen eivät ole yhdistyksiä, säätiöitä tai rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia, joten niille ei ole mahdollista myöntää 100 % palkkatukea.

Palkkatuen hakeminen:

Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Siellä voit myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita.
 •  Palkkatukihakemuksen tekeminen verkossa edellyttää, että kirjaudut palveluun Katso-tunnisteella joko pääkäyttäjän tai rahoitusasiointiroolilla.

Jos et voi hakea sähköisesti, toimita hakemuslomake siihen TE-toimistoon, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jossa palkattava henkilö palkattava henkilö asuu.

Hakemukseen ei tarvita liitteitä, sillä TE-toimisto tarkistaa palkkatuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä.
 •  Poikkeuksen tekee elinkeinotoimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö, jonka pitää liittää hakemukseen kopiot viimeisimmästä veroilmoituksesta, viimeisimmästä elinkeinotulon verotuspäätöksestä ja mahdollisesta verohuojennuspäätöksestä.

Työsuhde voi alkaa, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen.
 •  Jos haet jatkoa palkkatuelle, jätä jatkohakemus ennen tukijakson päättymistä. Työsuhteen pitää jatkua välittömästi edellisen palkkatukijakson päätyttyä.

 


Kaipaatko lisätietoa?
Tarkasta ensin TE-toimiston tietopankki, ja lähesty tarvittaessa TE-toimiston asiantuntijaa.