Työharjoittelut

Työharjoittelut kuuluvat olennaisena osana opiskelijan ammattikorkeakoulututkintoon.

Työnantajana saat hyvän tilaisuuden tutustua tuleviin osaajiin ja saada apua sekä inspiraatiota työpaikallesi. Työharjoittelu on

Harjoittelun kesto

Harjoittelun kesto on viikoista useisiin kuukausiin koulutusohjelman käytännöistä riippuen. Suurin osa harjoitteluista on laajuudeltaa 30 opintopistettä, joka vastaa noin viiden kuukauden kokopäivätyöskentelyä. Työtunneissa puhutaan noin 750 tunnista. Harjoittelun voi myös suorittaa useassa osassa eri työnantajien palveluksessa.

Poikkeuksena ovat sosiaali- ja terveysalan harjoittelut, jotka vaihtelevat 45-120opintopisteen välillä.

Harjoittelujen ajankohta vaihtelee, mutta useimmissa koulutusohjelmissa voi harjoitella kesäisin touko-elokuussa. Kesän harjoittelupaikkatarjoukset kannattaa lähettää hyvissä ajoin vuodenvaihteessa.

Palkka

Ammatillisetkorkeakoulut eivät lähtökohatisesti välitä palkattomia harjoitteluita opiskelijoille.

Keskimääräinen korvaus työharjoittelusta on yleensä 500-1000€/kk välillä.  Ohjenuorana voi käyttää esimerkiksi ammattiyhdistysten palkkasuosituksia. Lopullinen palkkaus sovitaan aina kuitenkin opiskelijan ja työnantajan välillä. Monet opiskelijat arvostavat palkkaa enemmän mahdollisuutta verkostoitua, kansainvälisyyttä ja henkilökohtaista kiinnostusta yritystä kohtaan.

Opiskelijan kannattaa ottaa huomioon opintotuen tuloraja.

Tavoitteellisuus

Onnistuneen harjoittelun molemmille osapuolille mahdollistaa halu oppia ja ymmärtää sekä tukea toinen toistaan. Opiskelija pystyy antamaan yritykselle tuoreen osaajan silmin uutta perspektiiviä yrityksen toimintaan ja tuomaan innovaatiota ja tukea arjen tekemiseen.

Työnantaja taas tarjoaa opiskelijalle kullan arvoista kokemusta oman kenttänsä työstä sekä valmentaa opiskelijaa alan käytöntöihin ja konkreettiseen taitojen soveltamiseen. Harjoittelu tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen.

Harjoittelijan hakeminen

Harjoittelupaikasta voi ilmoittaa esimerkiksi seuraavien ammattikorkeakoulujen omassa verkkopalvelussa.
•  Metropolia
•  Haaga-Helia
•  Laurea
•  HUMAK
•  Arcada

Yhteyttä voi ottaa myös koulujen työharjoitteluista vastaavaan opettajaan.

 


Harjoittelu lyhyesti

•  Harjoittelujen kesto on normaalisti noin viisi kuukautta
•  Harjoittelu voidaan suorittaa useassa eri yrityksessä
•  Normaali harjoittelun ajankohta on touko-elokuussa
•  Palkka harjoittelusta on tapauskohtainen
•  Yleinen palkka harjoittelusta on 500-1000€/kk
•  Harjoittelijaa voi hakea esimerkiksi koulujen omilta sivuilta