Projektit ja opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt ovat teoreettisia tai empiirisiä tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtäviä, jotka voivat sisältää myös taiteellisen osan. Niiden tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan työelämässä.

Opiskelijaprojektit puolestaan ovat opinnäytetöitä kevyempiä tilaustöitä, joita opiskelijat voivat tehdä missä vaiheessa opintoja tahansa.

Työnantajana saat hyvän tilaisuuden tehdä lyhyempiä projekteja opiskelijoiden kanssa, vaikka sinulla ei olisikaan tarvetta kokopäiväiselle harjoittelijalle.

Opinnäytetyöt ja opiskelijaprojektit voidaan tehdä yksilö- tai pienryhmätyönä.

Projektien kesto

Opinnäytetöiden tekemiseen on yleensä varattu aikaa noin kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen. Tämä vaihtelee projektin luonteen mukaan.

Opiskelijat aloittavat opinnäytetyön tekemisen yksilöllisesti, mutta useimmiten se tehdään viimeisenä opintovuonna. Opinnäytetyöpaikkatarjouksia voi lähettää ympäri vuoden.

Opiskelijaprojektit kestävät tarpeen mukaan muutamasta viikosta puoleenkin vuoteen. Tämä vaihtelee projektin luonteen mukaan.

Opiskelijaprojekteja voidaan tehdä ympäri vuoden, mutta monilla tutkintolinjoilla projektijaksoja pidetään lukukausien alkaessa.

Palkka

Opinnäytetöissä ja opiskelijaprojekteissa mahdollinen korvaus sovitaan aina tapauskohtaisesti opiskelijan kanssa.

Tavoitteet

Opinnäytetyö tehdään pääasiallisesti työelämän tarpeisiin, ja aihepiiriltään se liittyy kiinteästi koulutusohjelman tai suuntautumisvaihtoehdon ammattiopintoihin.

Opiskelijaprojektit antavat opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua alansa ammattilaisten kanssa kompaktien tilaustöiden kautta.

Projektien tarjoaminen

Opiskelijaprojekteja ja opinnäytetöitä voi tarjota suoraan kouluille. Monilla kouluilla on omat sivut, joiden kautta projekteja voi myös ilmoittaa.

Opinnäytetöiden aiheita eri tutkintolinjoilta voi katsella esimerkiksi Metropolian sivuilta


Projektit ja opinnäytetyöt lyhyesti

• Opinnäytetyöt ovat opintojen lopussa tehtäviä laajoja tutkimus- ja kehittämisprojekteja
• Opiskelijaprojektit ovat missä vaiheessa tahansa opintoja tehtäviä tilaustöitä
• Ajankohta on molemmissa muodoissa varsin vapaa
• Kestot vaihetelevat muutamasta viikosta puoleen vuoteen
• Palkan maksaminen on molemmissa tapauskohtainen
• Molempien tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä toimia työelämässä