Kahvia, pullaa ja hankeinfoa

Katiskan ensimmäiset infotilaisuudet Kaapelin ja Suvilahden vuokralaisille keräsivät mukavasti väkeä. 24.4. hanketta esiteltiin Suvilahden Tiivistämöllä ja 25.4. Kaapelitehtaan Kela-Watti-kokoustilassa. Tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan nelisenkymmentä Kaapeli Oy:n vuokralaisten edustajaa. Tarjolla oli myös kuumaa kahvia ja lämmintä pullaa.

Kaapeli Oy:n toimitusjohtaja Kai Huotari toivotti molemmissa tilaisuuksissa osanottajat tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti Kaapeli Oy:n tulevaisuuden suunnitelmista. Tämän jälkeen oli vuorossa Katiskan hanke-esittely. Osallistujille kerrottiin Metropolian ja Kaapelin yhteistyöstä sekä erilaisista mahdollisuuksista mm. työharjoittelijoihin, opiskelijaprojekteihin ja opinnäytetöihin liittyen.

Infotilaisuus Suvilahden Tiivistämöllä 24.4.

Aihe herätti paljon kysymyksiä ja kommentteja. Muun muassa harjoittelijoiden perehdyttäminen ja ohjaaminen sekä niiden vaatimat resurssit nousivat keskusteluun – tähän aiheeseen tullaan keskittymään tarkemmin myös hankkeen puitteissa. Lisäksi puhuttiin, että hyvistä harjoittelu- ja ohjaamiskokemuksista koostetaan ”ohjeistus” Kaapelin ja Suvilahden toimijoiden käyttöön sekä laajemminkin kulttuuri- ja luovalle alalle. Puhuttiin myös mallista, jossa pienet toimijat työllistävät yhdessä harjoittelijan, jonka työpanos siis jakautuu useammalle taholle. Tätä mallia tullaan myös hankkeessa kehittämään.

Keskusteluissa sivuttiin lisäksi harjoittelujaksojen palkkauskysymystä. Luovilla aloilla työharjoittelut ovat perinteisesti olleet usein palkattomia, ei vähiten siksi, että alalla liikkuu muutenkin hyvin vähän rahaa. Asetelma on hiukan ongelmallinen: Katiskan tavoitteena on edistää sellaista ajattelua, että työstä tulee maksaa palkkaa – olkoonkin se osa opiskelua. Tosin palkkauksessa tulee voida huomioida myös se, että harjoittelija on työpaikalla oppimassa, eikä suinkaan ole ammattilainen vaan saattaa tarvita runsaastikin ohjaamista. Lisäksi alan taloudelliset realiteetit tulevat nopeasti vastaan, ja iso osa kohderyhmään kuuluvista organisaatioista toimii jopa täysin vapaaehtoisvoimin.

Infotilaisuudet poikivat runsaasti tapaamisia – kalenterit täyttyivät nopeasti. Tarvetta työharjoittelijoille ja opiskelijaprojekteille ilmiselvästikin on, saatiinpa myös yksi mahdollinen opinnäytetyön aihekin. Seuraava askel ja haaste onkin löytää oikeat tekijät töille. Siksi fokus kääntyy seuraavaksi opiskelijoihin ja opettajiin. Siitä tulevaisuudessa lisää tässä blogissa.

Kaapelin ja Suvilahden toimija: Jos et päässyt paikalle, mutta Katiskan toiminta, työharjoittelijat ja opiskelijaprojektit kiinnostavat, laita meille viestiä niin sovitaan tapaamisaika.

Nicklas Nyman räjäyttää pankin.

Hankeketju

Katiska on osa pidempää hankeketjua, joka alkoi jo Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Myötätuulessa-hankkeesta.

Myötätuulessa-hankkeen (2009–2012) aikana nuorisotyöntekijöille koulutettiin digitaalisia taitoja, käyttäen hyväksi nonformaalin vertaisoppimisen malleja. Myötätuulessa jatkui vuonna 2013 Metropolian kansainvälisenä Off-the-Records-hankkeena. Hankkeen aikana päivitettiin suomalaisten, virolaisten ja ruotsalaisten kulttuuri-, nuoriso- ja museotyöntekijöiden sekä opettajien digitaalisia taitoja käyttämällä hyväksi vertais- ja tekemällä oppimista. Vuosina 2014–15 Metropolian ja Helsingin kaupungin yhteinen M-kanava-hanke kartoitti erilaisia tapoja nuorisotakuun toteuttamiseen ja etsi nuorten työllistämistoimintaan vaihtoehtoja. Lisäksi hankkeen aikana parannettiin Kulttuuriareena Glorian henkilöstön osaamista digitaalisissa taidoissa. 5Moves-selvityshanke kartoitti vuosina 2014–15 nuorisotakuun toteutusta viidessa Euroopan maassa. Metropolian ja Helsingin kaupungin yhteinen ZIP – nuorisotakuumallit ja urapolut -hanke (2015–17) kehitti Kulttuuriareena Glorian työssäoppimistoimintaa ja sen opinnollistamista.

Tutustu myös aiempien hankkeiden tuloksiin niiden nettisivuilla:

M-kanava
5Moves
ZIP

Katiska käynnistyi

Vuosi 2018 alkoi ja samoin myös Metropolian Katiska-hanke käynnistyi. Kahden miehen voimin olemme nyt vajaan kuukauden ajan asetelleet Katiskaa paikalleen. Olemme tavanneet mm. Kaapelitehtaan, Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden ja nuorisopalveluiden sekä Metropolian kulttuurituotannon ihmisiä ja laittaneet (lähes) konkreettisesti verkot vesille. Kevään aikana tulemme olemaan yhteydessä Kaapelitehtaan ja Suvilahden toimijoihin ja järjestämme heille mm. iltapäiväkahvihetkiä hanketoiminnan merkeissä.

Kerromme tässä blogissa Katiskan tuoreita kuulumisia ja kuvaamme hankkeen toimintaa ja etenemistä. Lisäksi nostamme esiin ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät hankkeen toimintaan ja teemoihin. Tervetuloa seuraamaan Katiskan blogia!

A-V & Niksu