Uusi rekrytointisivusto RekryHaavi on nyt ulkona!

Katiska on saanut ilokseen tehdä Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa yhteistyössä uuden rekrytointisivuston, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja potentiaalisten työnantajien kohtaamista.

Palvelussa voi ilmoittaa avoimista työpaikoista, työharjoittelupaikoista tai opiskelijaprojekteista, joihin etsii osaajia eri koulutusasteilta.

RekryHaavi on tarkoitettu ensisijaisesti Kaapelitehtaan ja Suvilahden kulttuurikeskusten vuokralaisille, mutta se on ehdottomasti avoinna ja tukena myös lähialueiden yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille, kun he etsivät työvoimaa tai työharjoittelijoita, Kiinteistö Oy Kaapelitalon markkinointi- ja kehityspäällikkö Raine Heikkinen painottaa.

Ammattikorkeakoulut tutkivat ja kehittävät jatkuvasti uusia metodeja sekä työkaluja, jotka lisäävät dialogia työelämän ja koulujen välillä. RekryHaavi on kehitetty yhteistyössä alueiden toimijoiden kanssa ja heidän tarpeisiinsa vastaten. RekryHaaville haetaan näkyvyyttä oppilaitosten omien verkostojen sekä opiskelijayhdistysten lisäksi Helsingin kaupungin uraneuvojien ja Ohjaamon kautta, jotka ovat mainioita kumppaneita rekrytoinnin tueksi. Palvelussa on täysin mahdollista siis hakea muutakin kuin opiskelijatyövoimaa, esimerkiksi tekijää palkkatuettuun työsuhteeseen tai vaikka lyhyeen projektiin, kertoo Katiskan oma Nicklas Nyman.

RekryHaavi toimii osoitteessa www.kaapelitehdas.fi/rekryhaavi. Palvelun kautta voi jättää oman työpaikka-, työharjoittelu- tai projekti-ilmoituksen, johon etsii tekijää.

Artikkelikokoelman julkaisujuhlat

Katiskan artikkelikokoelma on nyt julkaistu! Kokoelmassa käsitellään laajasti työharjoittelun malleja ja niiden nostamia haasteita ja mahdollisuuksia. Kirjoittajina meillä oli ilo toimittaa opettajia, kulttuurituottajia, kentän toimijoita, sekä muita hanketoimijoita.

Olemme erittäin ylpeitä teoksesta ja kiitämme kaikkia teoksen tekoon osallistuneita!

Julkaisutilaisuus pidettiin Kaapelitehtaalla, jonne saapui kiitettävästi uteliaita ja aiheesta kiinnostuneita. Tilaisuuden avasi Katiskan oma Nicklas toivottamalla väen tervetulleeksi ja esittelemällä teoksen sekä hankkeen aikana nousseita oivalluksia. Meillä oli ilo myös saada Re:Start -hankkeen Antti-Veikko Salo kertomaan lisää näkemyksiä työharjoittelun nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Tilaisuuden virallisen osuuden jälkeen osallistujat puhkesivat näkemykselliseen ja antoisaan keskusteluun kokemuksistaan sekä näkemyksistää työharjoittelujen saralla. Ilta oli meille, ja varmasti myös osallistujille, antoisa ja stimuloiva.


Kiitämme kaikkia paikalla olleita ja teoksen tekoon osallistuneita!

Teoksemme Yhdessä Eteenpäin – Työharjoittelumallien haasteet ja mahdollisuudet voi lukea myös netissä!

Luovan alan työharjoittelun kolme kultahippua

Työharjoittelu on olennainen osa lähes jokaista nykypäivän ammattikorkeakoulututkintoa. Se valmistaa opiskelijaa ammatin arkeen ja mahdollistaa opitun tiedon harjoittamista ympäristössä, jossa on edelleen mukana tuki sekä opastus. Harjoittelu on korvaamaton kokemus jokaiselle opiskelijalle, ja sen merkitys korostuu entisestään tietyillä aloilla.

Luovan alan opiskelijat suhtautuvat yleensä valitsemaansa alaan kunnianhimoisesti. Opiskelupaikoista käydään tiukka karsinta ja seulasta selvinneet ymmärtävät alan olevan kilpailtu myös valmistumisen jälkeen. Osittain tämänkin takia monet luovan alan opiskelijat suhtautuvat myös harjoitteluun tietyn asteisella vakavuudella, sillä kentän oven väliin varhaisessa vaiheessa saatu jalka voi hyvin polkaista oven reippaasti auki valmistumisen jälkeen. Luovat osaajat saavat hyvästä harjoittelusta rutkasti etua.

Luovien alojen työnhaussa selkeänä erona muihin aloihin nousee portfolion ja osaamisen näyttämisen merkitys. Pelkkä tutkinto ei vielä kerro työnantajalle mitään hakijan estetiikan tajusta, luovuudesta tai ongelmanratkaisukyvystä, vaan tähän tarvitaan näyttöjä. Helpoin tapa osoittaa konkreettisesti näitä ominaisuuksia on kasata portfolio. Sen etu ja synninpäästö opiskelijalle on, että portfolio ei vaadi aitoja asiakkaita tai työnäytteitä, vaan se voi muodostua harrastetöistä tai kuvitteellisista asiakkaista. Vaikka portfoliot itsessään eivät tarkalleen ottaen tarvitse työkokemusta, on harjoittelusta hyötyä myös tällä saralla. Harjoittelun tarjoava työnantaja on opiskelijalle ensimmäinen aito mahdollisuus esitellä jo kertynyttä portfoliota. Vaikka kaikki työnantajat eivät harjoittelijoilta vaadikaan portfoliota nähtäväksi haastattelussa, on työnantajan näkemys tarvittavista ominaisuuksista kullanarvoinen opiskelijalle. Harjoittelun edetessä työnantaja pystyy avaamaan rekrytointia ja työssä hyödyllisiä ominaisuuksia uudesta näkökulmasta, mikä hyödyttää opiskelijaa, kun tämä alkaa myöhemmin kilpailemaan muiden osaajien ja heidän näyttöjensä kanssa. Ensikosketus rekrytointiin tuleekin usein juuri harjoittelun myötä.

Luovan alan opiskelijalle toinen arvokas kokemus harjoittelusta tulee, kun luovassa työpaikassa käytetyt prosessit aukenevat. Opiskelijalle opiskeluaikana tutuksi tullut tapa tehdä projekti tai tehtävä oman vision mukaan, keskittyen vain käsillä olevaan, muuttuu suuresti, kun työpaikan dynamiikat ja byrokratiat astuvat mukaan kuvioon. Ensimmäinen työpaikka saattaa tulla monelle luovan alan osaajalle kulttuurishokkina, kun omat luovat visiot muuttuvat kompromisseiksi kulujen, aikataulujen ja asiakkaiden toiveiden ristipuristuksessa. Ajatus luovan työn sielukkuudesta ja itseilmaisullisuudesta elää vahvasti, ja ensimmäiset vilkaisut työn moninaiseen luonteeseen avautuvat vasta työllistymisen myötä. Harjoittelu on erinomainen tapa kokea, millaista oman alan arki on. Se on oiva tapa tutustua työpaikan kulttuuriin ja toimintatapoihin, jotka osaltaan peilaavat alaa kokonaisuudessaan. Vaikka jokainen työpaikka ja harjoittelu on omanlaisensa, voi kokemuksen myötä muodostua arvokas kokemus siitä, mikä itselle on tärkeää työn tekemisessä sekä ympäristössä, jossa sitä tehdään. Äärimmäisessä tapauksessa harjoittelun aikana voi vahvistua tuntemus siitä, että ala ei tunnukaan omalta tai vastavuoroisesti että palo alan työhön on vahva ja varmuus omasta suunnasta voimistuu.

Kolmas etu luovalla alalla tehdystä harjoittelusta tulee verkostojen mukana. Suomen design- ja kulttuurikenttä on vaikuttava paitsi ammattitaitoisten osaajien myös tiiviytensä vuoksi. Pienen maan etuihin voidaan lukea mahdollisuus verkostoitua suhteellisen ison osan minkä tahansa alan osaajien kanssa. Luovien alojen osaaminen keskittyy myös esimerkiksi pääkaupunkiseudulla jonkin verran tietyille alueille, kuten Suvilahteen, Kaapelitehtaalle, Teurastamolle tai laajemmin Helsingin Design Districtiin. Tiiviytensä ansiosta verkostoitumisen etu luovilla aloilla on kullanarvoista. Harjoittelu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden päästä ensi kertaa kasvotusten alan vaikuttajien kanssa. Verkoston vaikutus työpaikan saamisessa on korostunut entisestään, ja työntekijän luonne ja yhteensopivuus yritysten arvojen sekä muiden tekijöiden kanssa ovat entistä suuremmassa roolissa. Hyväkin osaaminen voi olla vaikea myydä, jos osapuolet eivät kohtaa. Piilorekrytoinnit yleistyvät kovaa vauhtia ja verkostojen merkitys korostuu etenkin aloilla, joilla kenttä on suhteellisen pieni ja joilla hyvän ryhmädynamiikan merkitys korostuu. Luovien alojen osaajilta tarvitaan paitsi näkemystä ja osaamista myös kykyä tukea sekä nostattaa työpaikan ilmapiiriä. Niin kutsuttu “hyvä tyyppi” tulee olemaan entistä kysytympi. Ja hyvänä tyyppinä tulee tunnetuksi parhaiten, kun pääsee tapaamaan muita ja viettämään aikaa yhdessä sekä työpaikalla että sen ulkopuolella.

Harjoittelu ja pääsy kiinni työelämään opiskelujen ohella on vertaansa vailla oleva etu ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Sen arvon ja toiminnan vaaliminen hyödyttää niin työnantajia kuin tulevia osaajiakin. Harjoittelu tuo arvokasta kokemusta ja tietoa opiskelijalle sekä koululle ja antaa työnantajalle mahdollisuuden tarttua tuleviin osaajiin sekä näkemään yrityksensä käytännöt uudessa valossa. Parhaillaan työharjoittelu saattaa avata oven monivuotiseen työsuhteeseen, jota kumpikaan osapuoli ei olisi löytänyt ilman sitä.

Teksti on julkaistu Katiska – Kulttuurialan ammattiverkostot työllistymisen tukena (ESR) -hankkeen loppujulkaisussa “Yhdessä eteenpäin – Työharjoittelumallien haasteet ja mahdollisuudet” kesällä 2019.

Työharjoittelun tulevaisuus

Metropolia Ammattikorkeakoulu seuraa aktiivisesti sekä toisen asteen että ammattikorkeakoulutuksen työharjoittelumetodien kehitystä. Perinteisesti informaatio kentän toiveista ja tilasta on pyritty siirtämään tutkintojen opetussuunnitelmiin eri alojen neuvottelukuntien kautta, joissa kohtaavat kentän aktiiviset toimijat sekä oppilaitoksen edustajat. Käytännössä neuvottelukuntien toiminta saattaa joskus olla hieman jäykkää ja harvoin tapahtuvaa, joten näiden tueksi Metropolia toteuttaa jatkuvasti työelämään liitoksissa olevia hankkeita, joilla pyritään pitämään oppilaitoksen kontaktit sekä opetussuunnitelmat ajan tasalla alati muuttuvassa maailmassa.

Viime aikoina mm. Metropolian hallinnoimat hankkeet ZIP (ESR 2016–2018) sekä Re:start (ESR 2019–2020) ovat tutkineet aktiivisesti ammattitutkintojen sekä erityisammattitutkintojen yhteydessä järjestettäviä työharjoittelujaksoja sekä AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen) -toiminnan sujuvoittamista. Näistä hankkeista saatu pohjatieto antaa hyvän merkin siitä, mihin suuntaan myös ammatillisen korkeakoulutuksen harjoittelumallit ovat kehittymässä. Mahdollisuus suorittaa koko tutkinto työelämässä on innostanut varsinkin EK:n edustajia, koska ajatus ilmaisesta työntekijästä 2–3 vuodeksi tuntuu varmasti erittäin hyvältä budjettitietoisen yrittäjän mielessä. Käytännössä meidän tulee kuitenkin varmistaa työharjoittelun pedagoginen aspekti, koska pelkkä työn tekeminen ei tee kenestäkään ammattilaista. Teoriapohja on äärimmäisen tarpeellinen  oman kentän ymmärtämiseksi.

Työharjoittelun tulevaisuutta miettiessä meidän tulisi tarkastella ammattikoulureformin esiin nostamia haasteita sekä mahdollisuuksia. Historiasta tiedämme, että yksittäisen yrityksen pyörittämä oma “koulu” ajaa hyvin nopeasti mono-osaajien valmistumiseen kyseisen yrityksen toiminnan tueksi, eikä sellainen koulutustapa noudata Opetushallituksen ajamaa elinikäisen oppimisen mallia ja rakenna yleispätevää osaamispohjaa jatkokoulutukselle.

Metropolian Katiska-hankkeen (ESR 2018–2019) aikana haastateltiin hieman yli 80:tä luovien alojen yritystä, yrittäjää ja yhteisöä Kaapelitehtaan ja Suvilahden alueilla. Haastattelujen tulokset eivät varsinaisesti yllättäneet, mutta ne kertoivat, että oppilaitoksilla on vielä paljon tehtävää viestinnän suhteen ammatillisen kentän kanssa. Valtaosa työnantajista toivoi palkatonta harjoittelua, ja osa toimijoista olisi jopa kaivannut puhtaasti ilmaista työvoimaa ilman ohjaavaa esimiestä yrityksen puolelta. Tämä sotii pahasti ammatillisen korkeakoulutuksen työharjoittelun pedagogista periaatetta vastaan, jossa tavoitteena on saattaa opiskelija kentän ammattilaisen alaisuuteen oppimaan alan metodeja ns. kädestä pitäen.

Yksi Katiska-hankkeen tehtävistä olikin teroittaa yrittäjien ja yritysten mieliin palkallisen harjoittelun mielekkyys sekä palkattomien harjoitteluiden haitallinen vaikutus kentän työntekijöiden liikkuvuuteen sekä palkkaukseen. Lisäksi yrittäjille tuotiin ajankohtaista tietoa palkkatuesta ja muista tukimuodoista, joita yritys voi hyödyntää vastavalmistunutta palkatessaan. Saimme yllätykseksemme kuulla, että noin kolmannes yrittäjistä ei ollut edes tietoisia tarjolla olevasta palkkatuesta, joten tiedottamisen suhteen olisi petrattavaa myös TE-toimistolla.

Palautteen perusteella ammattikorkeakoulujen tulisi jatkossa keskittyä pitkäkestoisten työharjoittelujaksojen lisäksi myös erilaisiin kentän aktiivisten toimijoiden kanssa tehtäviin projekteihin opintojen yhteydessä. Monella luovan alan yrityksellä olisi tarjota mielenkiintoisia projekteja, jotka harmillisesti jäävät hieman liian lyhyiksi täyttääkseen työharjoittelun määreitä. Tällaiset yksittäiset projektit tarjoavat kuitenkin esimerkiksi luovien alojen opiskelijoille kattavan näkemyksen projektin tuotantoon ideoinnista maaliin asti, ja varsinkin kulttuurituotannon ja muotoilun tutkintolinjoilla näitä mahdollisuuksia on käytetty kiitettävästi. Lisäksi opiskeluajan projektit auttavat kartuttamaan elintärkeää kontaktiverkostoa valmistumisen jälkeistä työelämää ajatellen.

Yrityshaastattelujen pohjalta voidaan todeta, että erilaiset työelämäprojektit ovat tutkintolinjasta riippuen joko hyvin tai vähemmän hyvin strukturoitu. Tämä on sellainen asia, jossa oppilaitoksilla on vielä paljon tehtävää. Iso osa työelämäkontaktista on sidottu pidempään harjoittelujaksoon, ja erilaiset projektit sekä tilaustyöt saattavat olla hyvinkin hankalia sijoittaa jäykkään opetussuunnitelmaan. Dialogia tarvitaan siis vielä todella paljon lisää oppilaitosten ja ammatillisen kentän välille tilanteen kohentamiseksi, ja mielellään oppilaitosten itsensä ajamana. Ei sitä häntää nosta kukaan muu kuin kissa itse.

Teksti on julkaistu Katiska – Kulttuurialan ammattiverkostot työllistymisen tukena (ESR) -hankkeen loppujulkaisussa “Yhdessä eteenpäin – Työharjoittelumallien haasteet ja mahdollisuudet” kesällä 2019.

Muutama sana maksullisuudesta

Miksi työharjoittelijalle kannattaa maksaa palkkaa? Moni työnantaja saattaa kysyä tätä itseltään. Syitä on monia, joita työnantajan kannattaa ottaa huomioon harkitessaan harjoittelijan ottamista, ja hänelle mahdollista korvausta miettiessään.

Harjoittelusta korvauksen maksaminen asettaa lähtökohtaisesti työnantajan ja harjoittelija ammatilliseen suhteeseen, joista molemmat saavat jotain ja ovat vastuussa toisilleen. Se osoittaa arvostusta työntekijää kohtaa sekä herättää puolestaan kunnioitusta ja vastuuntuntoa työnantajaa kohtaan. Palkan maksaminen työn tekemisestä on ylipäätään yhteiskunnan kulmakiviä, tätä viestiä puoltaa myös TES. Ammattiliitot ovat myös samoilla linjoilla, esimerkiksi Akavan linjaus on että “korkeakouluharjoittelusta pitää saada vähintään työssäoloehdon täyttävää palkkaa ainakin silloin, kun opiskelija tekee jo kertyneellä osaamisella työnantajalle tuottavaa työtä. ”

Palkattomalla ja palkallisella työharjoittelulla on myös käytännön eroja.
Jos työnantaja ei tahdo maksa työharjoittelusta palkkaa, harjoittelua voidaan pitää luonteeltaan työhön tutustumisena. Tällöin harjoittelun ei tulisi sisältää vaikeita itsenäisesti suoritettavia työtehtäviä. Mikäli harjoittelijalta toivotaan vahvaa ammatillista osaamista ja panosta tulisi myös korvauksen heijastella sitä mitä tekijältä odotetaan.

Kilpailukykyisen palkan maksaminen kaikille työn tekijöille alalla, myös työharjoittelijoille, estää kilpailun vääristymistä, joka palvelee koko kenttää. Varsinkin tietyt alat, kuten luovat alat, joilla toimii lukuisia pieniä toimijoita, tarvitsevat yhteisiä pelisääntöjä, jotka tukevat alan tervettä kilpailua.

On siis paljon syitä, niin eettisiä kuin käytännön syitä, tarjota harjoittelijalle korvaus tehdystä työstä. Useat opiskelijat saavat opintojensa ajalta opintotukea, joka jatkuu työharjoittelunkin aikana, riippuen korvauksen suuruudesta. Korvaus on aina sovittavissa tapauskohtaisesti ja jonkin sortin palkkion toteuttaminen on molemmille osapuolille niin sanottu win-win.

Oppia ja sopimuksia

Oppisopimus on perinteisesti ollut toisen asteen opiskelijoille yksi suorimmista poluista työelämään. Ennen nykyistä lakimuutosta oppisopimuspaikan myöntämisen kriteerinä oli lupaus työllistää opiskelija tutkinnon jälkeen, ja mikäpä yritys ei itse kouluttamaansa työntekijää mielellään ottaisi.

Viime aikoina julkisessa keskustelussa on lisääntynyt paine kehittää samantyyppisiä koulutusratkaisuja myös korkeakoulutasolla. Taustalla piilee tarve lisätä ammatillisen korkeakoulutuksen dialogia yritysten kanssa, koska tällä hetkellä kritiikki kohdistuu lähinnä opiskelijoiden valmiuksiin työskennellä alansa käytännön työtehtävien parissa. Esimerkiksi ohjelmistoaloilla ulkomailta rekrytointi on jo arkipäiväistä koska suomalaisista kouluista ei valmistu ohjelmistoinsinöörejä sopivalla osaamispaletilla.

Suomen yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä esittää tuoreessa Helsingin Sanomien artikkelissa oppisopimuskoulutusta yhtenä keinona lisätä korkeakoulujen ja työelämän dialogia. Mikkilän mukaan oppisopimusrakenne pakottaisi myös korkeakoulut kehittämään aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen metodeja. Ajatus on sinällään hyvä, mutta johtuen korkeakoulujen valtiorahoituksen mallista paine on jo nyt siivittää ihmisten valmistumista hyväksymällä aiemmat suoritukset mahdollisimman matalalla rimalla. Ongelma ei ole siinä etteikö käytössä olisi päteviä metodeja tunnistaa aiemmin opittua – ongelma piilee siinä etteivät korkeakoulujen resurssit nykyisellään yksinkertaisesti riitä pyörittämään hyväksiluku- ja näyttökoeprosessia sillä tarkkuudella että  tulokset olisivat yhteismitallisia. AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) prosessina nojaa vahvasti opettajan kykyyn ja resursseihin tulkita opiskelijan osaamisen taso ammatillisen aihepiirin suhteen, ja tämä vaatisi SY:n toivomalla tehokkuudella huomattavasti lisää resursseja hyväksilukuprosessia tukemaan. Nykyinen korkeakoulujen rahoitusmalli perustuu pääosin valmistuvien määrään sekä vähintään 55op vuodessa suorittaviin/hyväksilukeviin, joten kyseinen malli itsessään luo sisäänrakennetun paineen “päästää” opiskelijat läpi tutkintoprosessista koulun valtiorahoitusosuuden menettämisen uhalla.

Ajatuksessa että annetaan yritysten kouluttaa itse oma työvoimansa ei ole sinällään mitään uutta. Ennen nykyistä ammattikoulujärjestelmää oli varsin tavallista että suuremmalla tehtaalla tai ruukilla oli oma koulunsa joka syötti työvoimaa koneistoa pyörittämään. 1960-70- luvulla vasemmistolaisen liikehdinnän vahvan vaikutuksen ansiosta työvoiman koulutus vähitellen omittiin valtiojohtoiseksi toiminnaksi. Silloisessa poliittisessa ympäristössä ajatus siitä että yritykset saavat kouluttaa itse oman työvoimansa koettiin hankalaksi marxistisessa kontekstissa. Se olisi antanut pääomalle liikaa valtaa, ja tämä valta pyrittiin kaappaamaan takaisin keskusjohtoiseksi valtion rakenteeksi. Ratkaisuna toteutettiin ammattikoulujärjestelmä, joka otti vähitellen yritysten omien oppilaitosten paikan. Koulutuksen siirtämisen valtion harteille toivottiin poistavan mono-osaamisen ongelman, joka on perinteisesti ollut selkeästi havaittavissa ns. kisälliammateissa. Joustavan yleistutkinnon katsottiin vastaavan paremmin yhä nopeammin muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Yritykset luonnollisesti kokivat tämän ongelmalliseksi koska itse koulutettu työvoima on aina vahvasti täsmäosaajaa, ja valtion koulusta valmistuneet yleisosaajat piti joka tapauksessa kouluttaa töihin tullessaan talon metodeihin.

Oppisopimus nähdään siis yhtenä keinona päästä vaikuttamaan suoraan tutkintojen opetussisältöihin – kun opiskelija työskentelee rekrytoivalle yritykselle, hänet voidaan kouluttaa niissä sisällöissä jotka ovat ko. yrityksen toiminnan kannalta relevantteja. Hyvä malli yritykselle, mutta riskinä on mono-osaajien kouluttaminen ja tutkinnon soveltuvuus alan töihin jatkossa. Mikäli työssäoppimista painotetaan entistä enemmän, tulee samalla myös taata alan teoriaopetuksen taso tutkinnon yhteydessä.

Tyttöjen ammattikoulu 1950-luvulla / kuva: Helsingin kaupunginmuseo

 Lähteet:

Heikkilä, Darja: Käsityön ammatillinen opetus Suomessa 1700-luvulta nykypäiviin, Suomen käsityön museo 2003

Stenij, E. O.: Sata vuotta ammattiopetuksemme vaiheita, Suomen kouluhistoriallinen seura 1935

Yrittäjäkahvit kahviteltu

Kaapelitehtaan ja Suvilahden yrittäjäkahvit on nyt pidetty!

Eniten ihmisiä yrittäjäkahveilla puhututtivat selkeästi Helsingin kaupungin tarjoamat erilaiset tuet. Etenkin yhdistyksille ja säätiöille tarjottavat tuet, jotka ovat usein hieman isompia kuin yrityksille tarjotut, herättivät mielenkiintoa ja keskustelua. Helsinkituen ja palkkatuen saaminen selkeytyivät monien mielissä.

Puheenaiheiksi nousivat myös Kultturikeskus Glorian mahdollinen siirtyminen tulevaisuudessa Suvilahteen sekä Kaapelin suunnitteilla oleva oma rekrytointisivu.

Kiitos kaikille, jotka kävitte, sekä kiitos kaikille puhujille.

Kaapelitehtaan ja Suvilahden yrittäjäkahvit

Katiska järjestää jälleen kahvittelutilaisuuden kaikille palkkatuesta, harjoittelusta ja opiskelijaprojekteista kiinnostuneille yrityksille!

Ohjelmassamme on tällä kertaa perinteisten Kaapelin ja Katiskan kuulumisten lisäksi ajankohtaista tietoa palkkatuesta, Helsinki-lisästä, rekrytointipalkkiosta sekä muista tuen muodoista, joita Helsingin kaupunki tarjoaa yrittäjille yrityksille ja yhteisöille. Tietoa jakaa kaupunginkanslian yrityskoordinaattori Tuulia Rauhala-Kaltio.
Mukana myös esittäytymässä uusi Re:start -hanke. Heidän tavoitteenaan on edistää alle 30-vuotiaiden ammatikouluopiskelijoiden työllisyyttä ja työllistymistä.

Kahvittelut järjestetään:

Kaapelitehtaalla  
30.10.2018, kello 13:00
kokoustila Kela-Watti (D-rappu)

Suvilahdessa  
6.11.2018, kello 13:00
Tiivistämö

 

LIFT – luovien alojen rajapinnassa

Käytiin Katiskan porukalla Kaapelitehtaalla edustamassa Lift-tapahtumassa, kun ajateltiin että jännittävän kuuloinen tapahtuma ja pitäähän sitä nyt syksyn puhutuin kulttuuripöhinäsetti käydä katsomassa.

Ja olihan se melkoinen pläjäys! Jos yrittäisi jotenkin kuvailla niin “kulttuurin, taiteen ja median Slush” tulee ehkä ensimmäisenä mieleen. Puhujakaarti koostui pitkälti luovien alojen ja markkinavoimien rajapinnassa toimivista tuottajatyyppisistä ihmisistä, sekä tietysti taiteilijoista ja muista luovista sisällöntuottajista.

Liftin kyljessä nähtiin myös lyhyt formaattien palkintogaala Shortland.


Puheenvuoroja kuultiin tapahtumassa sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä osaajilta. Tunnelman huoneessa tiivistivät heti kättelyssä HBO:n huippusarja Westworldin transmedia tuottajat Halle K. Phillips ja Noreen O’Toole, jotka avasivat sarjan television ulkopuolelle laajentuvaa mediakokemusta.

Toinen yleisöä sekä naurattanut että mietityttänyt puhuja oli Ruotsin mediajulkkis Alexander Bard, joka piti tapahtuman energisimmän puheen aiheenaan median kehitys ja vuorovaikutuksen lisääntyminen. Rinnastukset Ranskan vallonkumouksen ja Instagramin välillä pitivät kuulijan tiukasti hyppysissä.

Suomalaisista puhujista eniten mieleen jäi TED Talkin arvoisen puheen vetänyt innovaatiomylly Perttu Pölönen. Hän pureutui puheessaan tulevaisuuden visioihin sekä teknologian kehitykseen ja mahdollisuuksiin.

Perttu Pölönen näkee tulevaisuuteen. Ainakin yhteen mahdolliseen.


Verkostoitumiseen tapahtuma oli aivan omiaan, koska aihepiiri tuntuu vetävän juuri tietynlaisia kulttuurin ja luovien alojen puuhaihmisiä puoleensa. Niitä sankareita jotka jaksavat puurtaa kulisseissa näkyvyyttä ja rahoitusta taiteilijalle, sisällöntuottajalle tai tuotteelle.

Katiskan toiminta herätti myös mielenkiintoa, ja moni kommentoi messupisteellä kuinka positiivista on huomata välillä oppilaitoksenkin lähestyvän yrityksiä, eikä toisin päin. Vuoroin vieraissa!

Katiskan ständillä kättä vaihtoivat tiuhaan sekä kettukarkit että neuvot työharjoitteluista.


 

Työelämän ensikohtaamiset

 

Työharjoittelu on opiskelijalle paikka päästä näyttämään jo hankittua oman opiskelualan osaamista ja soveltamaan koulussa opittua. Se on myös paikka, jossa opiskelija saa olla osaamatta, seurata ammattilaisten työtä ja oppia itse tekemällä. Mikä minua kiinnostaa? On hyvä työnantaja? Haluaisinko työllistyä tänne kun valmistun? Näitä asioita moni korkeakouluopiskelija pohtii etsiessään mielekästä työharjoittelupaikkaa.

Allekirjoittanut opiskelee kulttuurituotantoa ja opinnoissamme käytännön tekeminen on avain ammattiosaamisen rakentamiseen. Tuottajaopiskelija pääsee käärimään hihansa pienemmissä työelämän projekteissa jo ensimmäisenä opintovuonna ja myöhemmin pidempikestoisessa harjoittelussa. Tarjolla on mitä erilaisimpia tehtäviä ja joskus itselle sopivan paikan löytäminen on vaikeaa.

Harjoittelupaikka löytyy usein harrastusten, mielenkiinnonkohteiden ja suhteiden kautta. Itselle sopiva harjoittelupaikka on usein lähempänä kuin voisi arvata. Työtä kyllä on, mutta se ei aina kohtaa tekijäänsä. “ Ai sä olit tuolla harjoittelussa, en tienny että tuommosessakin tehtävässä voi tehdä harjoittelun”. Kulttuurialoilla työn kirjo on niin laaja kuin on tekijöitä eikä työnantaja saati opiskelija nää aina metsää puilta.

“‘Kyltyyri! Kyltyyri! Kyltyyri!’
Tuo huuto on Suomessa syyri.
Mut mikä se on se kyltyyri?
Kas, siinäpä pulma on jyyri.”

Eino Leino

Juhana Salminen

Katiskan blogissa tällä kertaa vierasäänenä  toiminut Juhana Salminen on kulttuurituotannon opiskelija, joka avaa näkökulmaa työharjoittelusta opiskelijan perspektiivistä.